REGISTRATION -> Polska wersja

Data for the catalog


Data for the catalog

Max. 27 chars

Max. 27 chars

Max. 27 chars

Max. 27 chars

Max. 27 chars

Max. 27 chars

Max. 27 chars

Max. 27 chars

Max. 27 chars

Max. 37 chars

Max. 37 chars


Max. 37 chars

Max. 37 chars


Max. 1000 chars

Yes

Max. 600 chars

ATTENTION! Please add files with size 24x30mm (283x354px) and 300dpi resolution. Otherwise, the file will be resized to the target size.


ATTENTION! Please add files with size 70x100mm (827x1181px) and 300dpi resolution. Otherwise, the file will be resized to the target size.


1. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez FUNDACJA DLA ROZWOJU POLSKIEJ BRANŻY ZŁOTNICZO-JUBILERSKIEJ w celach realizacji zamówienia zgodnie z Ustawą z 29.08.97 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U z 2016 Nr 133 poz. 833).
2. Zgadzam się na przetwarzanie moich danych osobowych przez FUNDACJA DLA ROZWOJU POLSKIEJ BRANŻY ZŁOTNICZO-JUBILERSKIEJ z siedzibą w Warszawie przy ul. Piekarskiej 20 do celów marketingowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U.2016.922 z dnia 2016.06.28 z późniejszymi zmianami). Przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, ich poprawiania i żądania zaprzestania ich przetwarzania przesyłając wiadomość e-mail na adres targi@tjexpo.pl z tematem "BRAK ZGODY".